ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με το παρόν κείμενο σας ενημερώνουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΑΧΑΡΝΑΙ TENNIS ACADEMY (εφεξής «Σχολή»), για τις υπηρεσίες που θα σας παρέχουμε.

Ειδικότερα:
α) Την παροχή υπηρεσιών μαθημάτων αντισφαίρισης σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο.

 β) Την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης/χρήσης των γηπέδων της σχολής.

γ) Την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εσωτερικών και ανοιχτών (OPEN) πρωταθλημάτων.

δ) Την παροχή υπηρεσιών επισκευής/αναβάθμισης (service) των ρακετών σας.

ε) Την αποστολή υπενθυμίσεων με email ή/και SMS ή/και Viber ή/και Messenger σχετικά με τον προγραμματισμό όλων των παραπάνω.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Σχολή δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλη περίπτωση εκτός από:

  1. εσάς
  2. τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω
  3. αν μας ζητηθεί από εσάς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, περιλαμβάνουν τα εξής:

Δημογραφικά σας στοιχεία που μας δίνετε κατά τη διαδικασία επίσκεψης στη Σχολή

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για την εταιρία. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το μέτρο που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, είναι η εφαρμογή χρήσης κωδικών πρόσβασης, οι οποίοι αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα,  στο μέσο στο οποίο βρίσκονται αποθηκευμένα. Πέρα από σύγχρονα τεχνικά μέτρα ασφάλειας, η Εταιρία διαθέτει και επιπλέον Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Για οποιαδήποτε απορία σας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλεφωνικά με την γραμματεία της σχολής στο +30-2130-153 950.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας (χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα), με τους τρόπους που αναφέρονται πιο πάνω. Από τις 25 Μαΐου του 2018 βρίσκεται εν ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (υπ’ αριθμ. 2016/679 Κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού, μπορείτε να ασκήσετε επιπλέον τα εξής δικαιώματά σας που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:

Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.

Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας, αλλά που δεν αντιβαίνει το νομικό πλαίσιο και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας.

Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Δικαίωμα διεκδίκησης κάθε νόμιμου συμφέροντος.

Φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.