Οι τιμές μας

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ

Κόστος ωριαίας ενοικίασης: 15€/ώρα

Φώτα: Extra χρέωση 3€/ώρα

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Οι προπονήσεις του μήνα είναι πακέτο και δεν επιμερίζονται)

Πληροφορίες για τις τιμές των ομαδικών προγραμμάτων, οι οποίες εξαρτώνται από τις ηλικίες, τις ώρες εβδομαδιαίως, και τη μορφή των ομάδων, παρέχονται μόνο δια ζώσης. 


ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΩΡΙΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Τα ιδιαίτερα μαθηματα προπληρώνονται κατά την κράτηση)

  ΑΤΟΜΙΚΟ 2 ΑΤΟΜΩΝ 3 ΑΤΟΜΩΝ
8.00 - 13.00 25€ 35€ 45€
16.00 - 23.00 30€ 40€ 50€